Skapa Qiozk-konto » E-mail Address: Password:
« Alla tidningar

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet är den ledande tidningen för de som arbetar professionellt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Tidningen har ett tydligt nyttoperspektiv och ger läsaren både praktiska redskap och inspiration för hur man på ett strukturerat sätt kan jobba med att utveckla verksamheter.

Tidningen tar ett brett grepp om kvalitetsfrågorna och skriver såväl om de senaste rönen inom verksamhetsutveckling och ledarskap, som om nyheter inom kvalitetssystem. Goda exempel där läsarna tar del av andras erfarenheter av kvalitetsarbete är bärande i tidningen.

Kvalitetsmagasinet utkommer sex gånger per år och har 26 000 läsare.

Senaste numret239 krAlla utgåvor av Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet nr 4 - 2016

Kvalitetsmagasinet nr 3 - 2016

Kvalitetsmagasinet nr 2 - 2016

Kvalitetsmagasinet Nr 1 - 2016

Kvalitetsmagasinet Nr 6 - 2015

Kvalitetsmagasinet Nr 5 - 2015

Kvalitetsmagasinet Nr 4 - 2015

Kvalitetsmagasinet Nr 3 - 2015

Kvalitetsmagasinet nr 2 - 2015

Kvalitetsmagasinet nr 1 - 2015

Kvalitetsmagasinet nr 6 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 5 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 4 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 3 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 2 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 1 - 2014

Kvalitetsmagasinet nr 6 - 2013

Kvalitetsmagasinet KM5- 2013

Kvalitetsmagasinet KM4- 2013

Kvalitetsmagasinet Nr 3- 2013

Kvalitetsmagasinet Nr 2- 2013

Kvalitetsmagasinet Nr 1 - 2013

Kvalitetsmagasinet Nr 6 – 2012

Kvalitetsmagasinet Nr 5 - 2012

Kvalitetsmagasinet Nr 4 - 2012

Kvalitetsmagasinet Nr 3 - 2012

Kvalitetsmagasinet Nr2 - 2012

Kvalitetsmagasinet Nr 1 – 2012

www.kvalitetsmagasinet.se

Sök       Visa alla tidningar