Skapa Qiozk-konto » E-mail Address: Password:
« Alla tidningar

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället

Kurage är en idétidskrift för det civila samhället.

Det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter. Allt för sällan stöter, blöter och debatterar det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv.

Vi är övertygade om att det civila samhället tjänar på att regelbundet sätta sina idéer och sin verksamhet i relation till samhället i stort, och på samma gång att dessa idéer mår bra av att utmanas. Kurage är en plattform för just detta. En idétidskrift där tankar möts och utmanar varandra. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar, nya möten.

Kurage ges ut av Idealistas Förlag.

Ansvarig utgivare och redaktör: Erik Wagner
Redaktionsråd: Anders Rönmark, Malin Gawell, Martin Carlstedt, Anders Karlsson och Nathaly Salas.
Design: Kalle Magnusson/Studio Pop
Layout: Jakob Sjöström

Senaste numret75 krAlla utgåvor av Kurage - Idétidskrift för det civila samhället

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället De oönskade 2016

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Demokrati i förändring – nr 19 2016

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället På flykt - nr 18 2015

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Vem styr? 2015

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Nr 16 2015

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Nr 15 2015

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Nr 14 2014

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Nr 13 2014

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället #12 2014

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Nr 11 2014

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället #9: Partiernas kris 2013

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället #8: Toleransens gränser 2013

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället #7: Makten över välfärden 2013

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#6: Identitet. Det civila samhället och integrationen. 2012

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#5: Tjäna varandra? Kooperation år 2012

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#4: Slutna rum 2012

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#3: Kamp på gott och ont 2012

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#2: Civila Samhället AB 2011

Kurage - Idétidskrift för det civila samhället Kurage#1 2011

www.tidskriftenkurage.se

Sök       Visa alla tidningar