Kontakta tidningarna

Om du har frågor om tidningarna och deras innehåll skall du kontakta respektive tidning. Kontaktinformation hittar du enklast genom att gå till tidningens webbplats.

Kontakta Aggressive Development AB

Qiozk är framtaget med kärlek av Aggressive Development AB. Har du frågor om Qiozk i stort eller om du vill ha en egen iPhone-applikation utvecklad är det oss du skall vända dig till. Läs mer på aggressive.se eller maila oss på kontakt@aggressive.se

Publicera tidningar i iPad och iPhone

Läs mer om hur du publicerar tidningar i Qiozk ».