Qiozken är stängd

Den 1 maj 2022 stängde Qiozk dörrarna för gott, då hade den sålt tidningar i 13 år. Tack skall ni ha för den här tiden och hoppas vi ses snart igen!